Takip Et

Kent-Ekoloji

Kuzey Ormanları’nı yapılaşmaya açan imar planının yürütmesi durduruldu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Beykoz’da bulunan Kuzey Ormanları’nın bulunduğu alanı yapılaşmaya açacak olan imar değişikliği planının yürütmesini durdurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında Beykoz’a bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bulunan 60 bin metrekare orman alanına ilişkin 1/5 bin imar Planı ve 1/1000 imar planı değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Kuzey Ormanları’nın da bulunduğu Beykoz’daki doğal sit alanı ormanı “özel eğitim alanı” adı altında yapılaşmaya açılarak talan edilmesi yargı kararı ile durduruldu.

 Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından kurulan Beykoz Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanı Ruhi Engin Özmen. Üyelerden Bülent Hasan Tanla CHP’li eski milletvekili. Muharrem Ergül ise Beykoz Belediyesi’nin AKP’li eski başkanlarından. 

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, bu değişikliğe karşı yargıya başvurdu. Davayı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 31 Temmuz’da verdiği kararda, “dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanlarının olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığına” vurgu yaptı.  

Karar da şu ifadelere yer verildi: “Çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüd-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı sonucuna varıldı.”

” Bölge İdare Mahkemesi, “dava konusu planların, mevzuata aykırı olarak planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadan kamu yararına aykırı yapıldığı saptandığından ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olması sebebiyle” yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Günün Haberleri

Kent-Ekoloji konulu diğer haberler